FARMÁŘKA Z D 11 : ZAČNĚTE STAVĚT !

Statkářka z královehradeckých Plačic se domluvila se státem a všem vzkazuje :„ Začněte rychle stavět. Vše je vyřešeno. Dostanu novou panennskou půdu. Brambory tam budou jako fotbalové míče a kukuřice jako telegrafní sloupy. “ Pro sebe si zamumlala, že snad bude tak vysoká a ne tak řídká.

Sedumnást let sporů dalo taky vzniknout různým plánům a projektům, jak odkoupit nebo obejít tyto pozemky nutné pro dostavbu dálnice D11.stavba dálnice

Pozastavme se nad některými nadějnými plány. Snad nejambicionější projekt sestavil nynější volební manažer Jarda Stíhačka v době, kdy byl ještě prezidentem ČSA. Jeho nákup předražených airbusů  měl jediný cíl, pomoci obyčejným lidem s touto dálnicí.

 „ Vyházejte  sedadla z těch kraxen, “ volal telefonem do Leteckých opraven, „ potřebuji je prázdná. Budou sloužit jako nákladní. “  Ve vládě potom loboval pro zřízení leteckého mostu, který by přepravoval auta z konce jedné strany dálnice na začátek druhé a zpátky  nad pozemky této selky. Velká škoda, že byl povolán  na zodpovědnější post, dovést ČSSD k vítězným volbám a tento nadějný projekt zapadl.

Nyní se konečně podařilo směnit její tři hektary  za tři hektary na Marsu s finančním dorovnáním. Navíc se vláda zavázala dát  ji dalších 130 hektarů tamních pozemků do pronájmu.

První stádo krav odletí z Kosmodromu Bajkonur hned poté, co budou hotové skafandry a krávy si zvyknou na menší boxy.

Toho hned využil ve své předvolební řeči předseda jedné strany, že zabezpečil tuto dostavbu a že ji v začátcích hospodaření tamní obyvatelé rádi pomůžou.

foto:internet/ červen 2010/Vlastinsvětový tisk
náš věk